Yhtiökokous

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoa yhtiön toiminnasta sekä käsitellään ja vahvistetaan edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, päätetään osingonmaksusta sekä valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yleistietoa yhtiökokouksestasisäinen linkki

Sampo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.7.2024 Helsingin Kulttuuritalolla.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 923 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 319 844 802 osaketta ja 320 644 802 ääntä. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouspäivänä.

Pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistiin 11.7.2024.

Päivitetty